Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Postizanje ciljeva projekta

Jedan od osnovnih ciljeva je stvaranje i jačanje koalicije nevladinih organizacija u sjeveroistočnoj BiH. To će se postići udruživanjem najmanje 5 NVO u 5 gradova SI BiH u koaliciju, koja će imati svoju web stranicu, edukovati se na 16 radionica kroz pripremljen promotivni i edukativni materijal, uz stručne studije, priručnike, konferenciju, okrugli sto, medije i brojne susrete i razmjenu informacija, mišljenja i stavove o problemima.

Drugi cilj se odnosi na uspostavu saradnje sa vladinim sektorom i bolji protok informacija. Ostvariće se razmjenom informacija, direktnim kontaktima i korištenjem svih sredstava informisanja i stvaranjem baze podataka o svim relevantnim akterima bez kojih je rješenje navedenih problema neizvodljivo. Baza podataka će se formirati tokom cijelog projekta i biti snimljena na CD-ovima, kao i na web stranici, te biti dostupna svim građanima, vladinom i NVO sektoru. Obuhvataće najmanje 300 kontakata (osoba i institucija) odgovornih za pitanja okoliša, energije, otpada, prostornog uređenja, održivog razvoja uopšte. Osim po oblastima, kontakti će biti raspoređeni i po nivoima, počev od opštinskog preko kantonalnog do državnog. Predstavnici vlasti će biti pozivani i uključivani u svaku važniju aktivnost na projektu.

 

U cilju podsticaja davanja prioriteta projektima održivog razvoja, realizovaće se i 5 kampanja u raznim gradovima u regiji (od kojih će 3 organizovati odabrane članice koalicije uz stručnu i finansijsku podršku partnera na projektu), obaviti anketiranje (predstavnika građana, vladinog i nevladinog sektora), pripremiti 5 stručnih studija, sve to uz medijsku pratnju.Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa „Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)“ i Fonda otvoreno društvo BH. Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Centra za ekologiju i energiju i EКО-Leonarda, te ni u kojem slučaju ne predstavlja stav Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo.

 
Nazad do Uvoda


Broj posjeta: 427.188
Danas: 185

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Prilikom kupovine novih kućanskih aparata obratimo pažnju na sadržaj energetske oznake. Kupujmo samo kućanske aparate A klase jer oni štede energiju i novac. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter