Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Deklaracija


 

Mi građanke i građani, tražimo od donosilaca odluka (članova skupština i vlada na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou zemalja zapadnog Balkana) da sve elemente ove deklaracije uključe u kreiranje i sprovođenje razvojnih politika

 

 

Deklaracija

o podršci i jačanju regionalne saradnje zemalja  zapadnog Balkana

u oblasti okoliša/ životne sredine

 

Pozivamo donosioce odluka da:

 

1.             Pitanja održivog razvoja i okoliša/životne sredine kao prioritetne budu sastavni dio ekonomskih i socijalnih politika koje se sprovode na regionalnom, nacionalnom i lokalnom novou na teritoriji zapadnog Balkana;

 

2.             Utiču na brže donošenje i primjenu zakona koji su usaglašeni sa EU zakonodavstvom i time doprinesu boljem kvalitetu života građana;

 

3.             Razviju suštinsko partnerstvo i dijalog sa civilnim sektorom u sprovođenju  procesa dostizanja EU vrijednosti i standarda;

 

4.             Ojačaju regionalnu saradnju na svim pitanjima koje su u direktnoj i indirektnoj vezi sa održivim razvojem i okolišem/životnom sredinom;

 

5.             Razviju lokalne, nacionalne, regionalne, strategije i akcione planove koji će građanima i budućim generacijama obezbijediti održivi razvoj,  ekološku i energetsku bezbjednost i omogućiti efikasno prevazilaženje negativnih posljedica klimatskih promjena;

 

6.             Stvaraju ambijent i pospješuju  kreiranje zelenih poslova;

 

7.             Ojačaju kapacitet službi na lokalnom nivou i nacionalnom nivou koje su nadležne za sprovođenje zakona iz oblasti okoliša/životne sredine;

 

8.             Svojim odlukama doprinose održivom korištenju prirodnih bogatstava i očuvanju raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta;

 

9.             Sprovode EU direktive koje su u vezi sa korištenjem obnovljivih izvora energija i energetske efikasnosti i podstiču investicije u ovom sektoru;

 

10.          Ne donose odluke o  izgradnji  i investiranju u nuklerane elektrane.

 

 

 

 


Broj posjeta: 427.187
Danas: 184

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Poboljšanjem toplotno izolacijskih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote u zgradi za 50-80% prosječno. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter