Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Regionalni projekat Turska


Jačanje kapaciteta za energetsku efikasnost mreža organizacija civilnog društva i opština - Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Srbija i Turska

Evropska unija i buduće zemlje članice suočene su sa zadatkom da uspostave pravila za postizanje sveobuhvatne politike prema međunarodnoj ekonomskoj krizi i klimatskim promenama. Energetska efikasnost igra istaknutu ulogu u postizanju ciljeva Evropske unije za zaštitu klime.

U skladu sa EU ciljevima, naš cilj je doprinos unapređenju i poboljšanju energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj. Te zemlje se snažno zalažu za ulazak u EU, ali im još uvijek nedostaje sveobuhvatna nacionalna strategija o energetskoj efikasnosti.

 

Energetska efikasnost igra sve veću ulogu u inteligentnoj i budućnosti orijentiranoj energetskoj politici. Uključivanje lokalnih i nacionalnih interesnih grupa u Turskoj, Srbiji i BiH je jedan od ključnih izazova s aspekta važnosti razvoja akcionog plana za održivu proizvodnju energije.

 

Sa jedne strane, postoji nedostatak mjera za ublažavanje uticaja ugljičnih gasova i prilagođavanja nacionalnih agendi kako bi se klimatske promjene održale unutar bezbjednih granica. Sa druge strane, konkretne mjere za zaštitu životne sredine kao što su energetski efikasne zgrade, manje ugljično intenzivan gradski život itd, zahtjevaju veće napore lokalnih administracija.

 

Kao temeljni dio našeg projekta, biće sprovedena istraživanja o energetskoj efikasnosti u Turskoj i Srbiji. Ova istraživanja će pružiti relevantne informacije za organizacije civilnog društva (OCD), lokalne vlasti i interesne grupe na polju energetske efikasnosti. U oktobru 2010. predstavićemo rezultate ovih studija na javnim skupovima u Srbiji i Turskoj, u cilju podizanja svijesti i povećanja znanja u javnosti i među donosiocima odluka.

U slijedećem koraku ćemo organizovati radionice za podizanje kapaciteta OCD u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Turskoj i tako povećati znanja i  vještine u vezi EU zakonodavstva o energetskoj efikasnosti, standardima EU i ključnim evropskim sporazumima. Edukacija o kvalitetnijem učestvovanju u stvaranju lokalne i nacionalne politike biće sastavni dio treninga.

 

Projekat je započeo sa realizacijom u decembru 2009 i traje 24 mjeseca.

 

Više informacija na: www.e-efficiency.org/home-bs.html

 

Projektni Partneri:

 

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

 

Hnuti DUHA – Friends of the Earth, Czech Republic

 

Center for Monitoring and Evaluation, Serbia

 

Association of European Union Policies (EUPI), Turkey

 

Association Center for Ecology and Energy, Bosnia and Herzegovina

 

Broj posjeta: 427.188
Danas: 185

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Kontrolirati eroziju tla na vlastitom imanju sadnjom biljnog pokrivača i stabiliziranjem područja sklonog erozijama detaljnije
svi savjeti »Flag Counter