Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH


Evropske unije: 
Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH

Partneri na projektu:O PROJEKTU

U posljednjih nekoliko godina Bosna i Hercegovina se suočava sa sve većom degradacijom okolišnih prava. Ovakvi i slični procesi ne dovode samo do povrede prava na zdrav i čist okoliš već u konačnici i prava na život. Upravo su to razlozi zašto je Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerima Helsinški komitet za ljudska prava u BiH i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle započela sa realizacijom projekta, finansiranog od strane Europske unije, pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH.”Cilj projekta je promoviranje i jačanje treće generacije ljudskih prava u BiH, tj. prava na zdrav život i okoliš. U sklopu ovog projekta, koji će trajati dvije godine, biće organiziran niz aktivnosti na području gradova Tuzla, Zenica, Livno, Bosanski Brod i Sarajevo, s fokusom na osnaživanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti će biti usmjerene i na povećanje nivoa svijesti građana BiH o okolišnim pravima, te poboljšanje monitoring mehanizama i sistema ranog upozorenja kako bi se spriječilo ugrožavanje prava na zdrav život i okoliš.

PREGLED IMPLEMENTIRANIH AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA

 


Medijska kampanja
                                     Oktobar/Novembar/Decembar2012

U sklopu projekta „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“, financiranog od strane Europske unije a implementiranog od Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle i Fondacije Heinrich Böll u BiH, u toku je medijska kampanja za 2012 godinu, čiji je cilj podizanje svijesti šire bosansko-hercegovačke javnosti o trećoj generaciji ljudskih prava, tj. prava na čist okoliš i zdrav život. Medijska kampanja se sastoji od 15 radio i dvije TV emisije koje se realiziraju u suradnji sa Radio-Televizijom BiH, te 8 radio emisija koje se realiziraju na EFM studentskom radiju.

 

EFM radio:

 - Sarajevski zagađeni zrak (1)

 - Sarajevski zagađeni zrak (2)

 - Zagađenje vode (1)

 - Zagađenje vode (2)

 - Šume

 - Otpad i reciklaža (1)

 - Otpad i reciklaža (2)

 - Odnos institucija vlasti naspram ekoloških problema

 

 BHRT - TV emisije

 EUROIMPULS:

 - Industrijsko zagađenje    (mp4, 340 MB, 24 min 05 sek)

 - Vojni otpad   (mp4, 354 MB, 25 min 03 sek)

 

BHRT - radio emisije (u mp3 formatu)

 EKOLOGIČNO:

 - Zagađivanje zraka u Kantonu Sarajevo (30 min 24 sek)

 - Zagađivanje zraka u Zenici (34 min 49 sek)

 - Zdravlje i okoliš / Tehnički pregled vozila - eko test (26 min 55 sek)

 - Individualna ložišta kao zagađivači zraka (35 min 25 sek)

 - Ložišta (32 min 02 sek)

 - Zagađivanje zraka u Bosanskom i Slavonskom Brodu (25 min 03 sek)

 - Adaptacija na klimatske promjene (32 min 50 sek)

 - Projekat Gornji horizonti (29 min 03 sek)

 - Požari (preventiva i njihov uticaj na okoliš) (27 min 43 sek)

 - Upravljanje animalnim otpadom (31 min 21 sek)

 - Zelene politike (29 min 57 sek)

 - Zaštićena područja (31 min 29 sek)

 - Buka kao zagađivač (25 min 28 sek)

 - Odlaganje medicinskog otpada (31 min 41 sek)Brošura                                                                                    Oktobar 2012

 

Fondacija Heinrich Böll je, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla kreirala brošuru u sklopu aktivnosti medijska kampanja projekta "Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH" financiranog od  Evropske unije. Brošura koja nosi naziv "Naše ljudsko pravo je pravo na život u čistom okolišu" se dotiče interesantnih opštih činjenica vezanih za okoliš, zatim činjenica do kojih se došlo u sklopu gore spomenutog projekta, te praktičnih preporuka bh. građanima kako mogu sačuvati okoliš.

Brošura (pdf,  5,24 MB, 2 str, bhs)

 

Intersektoralni okrugli sto                                                  Septembar 2012

09. septembra 2012. godine Fondacija Heinrich Böll je organizovala međunarodni intersektoralni okrugli sto na temu "Zaštita klime kroz opštine/gradove i nevladine organizacije za dobrobit svih građana/građanki".  Ovaj intersektoralni okrugli sto je četvrti i ujedno i posljednji okrugli sto koji se organizovao u sklopu projekta koji finansira Evropska unija pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH".

Cilj okruglog stola je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti, stručne javnosti, nevladinih organizacija, privrednog sektora i medija, sa ciljem pronalaženja snažnijeg zajedničkog djelovanja svih odgovornih za poboljšanje ekološke situacije u BiH i poštivanja okolišnih prava građanki/građana.

Na ovom skupu je prisustvovalo više od pedeset predstavnika/predstavnica nevladinog sektora, opština/gradova, domaćeg privrednog sektora, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajeva, itd. a predavači su bili iz Njemačke, Hrvatske i BiH.

Klimatske promjene su očiglednije svakim danom, kao i njihove posljedice. Opštine/gradovi mogu igrati važnu ulogu u zaštiti klime. Ovaj okrugli sto se fokusirao na pitanja šta to opštine/gradovi mogu da urade po pitanju zaštite klime, te kako kroz projekte mogu imati i uštede? Kako bi projekti zaštite klime u opštinama/gradovima bili zaista učinkoviti, neophodna je i participacija građana/građanki i nevladinih organizacija. Koji su to mehanizmi koje opštine/gradove nude kako bi osnažile saradnju sa građanstvom? Na koji način se mogu angažovati nevladine organizacije ili pak pojedinci,  kako bi se aktivno uključili u pronalaženju efikasnih solucija? Koji je najefikasniji put nevladinog sektora da uspostavi suradnju sa opštinama/gradovima?

 

Trening za pravnike, advokate i sudije                              August 2012

Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kao partner Fondacije Heinrich Böll, Ureda za Bosnu i Hercegovinu, a u sklopu implementacije projekta koji finansira Europska unija pod nazivom „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“, organizovali su 24-25 augusta 2012. godine u Tesliću trening za sudije, advokate i pravnike na temu Domaće zakonodavstvo i međunarodni standardi iz oblasti zaštite okolišnih prava građana.

Svrha ovog treninga je povečanje kapaciteta pravnika, advokata i sudija, tj. njihova specijalizacija da vode postupak zaštite prava građana na čist okoliš po domaćem zakonodavstvu i međunarodnim standardima.

Posebna pažnja se posvetila studiji slučaja na primjeru Zenice, koja je u prethodnim aktivnostima u okviru projekta više puta istaknuta kao ekološka „crna tačka“ u BiH.

Učesnici ove radionice, sudije, advokati, pravnici, predstavnici nevladinih organizacija i mjesnih zajednica su tokom dvodnevne edukacije i provedenog dijaloga usvojili nekoliko zaključaka i preporuka koji  idu u pravcu izmjene i dopune zakonodavstva BiH, poboljšanja edukacije sudija, advokata, pravnika, te svih subjekata čija je obaveza i nadležnost poboljšanje ljudskih prava u oblasti okoliša.

 

Intersektoralni okrugli sto                                                            Juni 2012

11. juna 2012. Godine, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, a u sklopu projekta koji finansira Evropska unija pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH”, organizovao intersektoralni okrugli sto na temu Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. juna 2001. o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na okoliš.

Cilj okruglog stola je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti, stručne javnosti, nevladinih organizacija, privrednog sektora i medija, sa ciljem pronalaženja snažnijeg zajedničkog djelovanja svih odgovornih za poboljšanje ekološke situacije u BiH i poštivanja okolišnih prava građanki/građana. 

Skupu je prisustvovalo preko 50 učesnica/ka, i to iz ministarstva za pitanje okoliša sa različitih nivoa vlasti, predstavnika visoko obrazovnih institucija, srednjoškolskog obrazovnog sistema, privatnih kompanija i najveći broj prisutnih dolazio je iz nevladinog sektora oba entiteta, velikog broja kantona i općina.

 Zaključke sa okruglog stola možete pročitati ovdje.

 

Radionica"Evidentiranje okolišnih problema i uspostavljanje sistema monitoringa kvaliteta zraka"                                                 April/Maj 2012

Fondacija Heinrich Böll je, u saradnji sa Centarom za ekologiju i energiju Tuzla od 19. do 21. aprila 2012. u Zenici organizirala radionicu "Evidentiranje okolišnih problema i uspostavljanje sistema monitoringa kvaliteta zraka" u sklopu projekta kojeg financira Evropska unija pod nazivom "Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH". Na radionici su učestvovale 22 organizacije civilnog društva (OCD) sa prostora Bosne i Hercegovine koje su aktivne na polju okoliša i okolišnih ljudskih prava. Osnovni cilj ove aktivnosti je uspostavljanje ranih sistema monitoring mehanizama za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka i evidentiranje okolišnih problema u okruženju od strane OCD-a, kao i unapređenje njihovih kapaciteta za blagovremeno prepoznavanje okolišnih problema. U toku trodnevne radionice učesnici su imali priliku da se informiraju o iskustvu OCD u pokretanju inicijativa u oblasti okoliša. Neke od tema bile su pitanje kvaliteta zraka u ugroženom industrijsko-urbanom području u ZDK i mogućnosti djelovanja OCD, stanje kvaliteta zraka u BiH, te mogućnosti vršenja ranog monitoringa okolišnih zagađenja od strane OCD i zakonska osnova za to. Pored gore navedenog, organizirana je i interaktivna radionica o nastavku aktivnosti OCD na vršenju monitoringa okolišnih zagađenja u BiH.

U sklopu radionice također je bila organizirana radna posjeta "Arcelor Mittal-u Zenica". Učesnici radionice su razgovarali sa predstavnicima Arcelor Mittala o njihovim poduzetim i planiranim mjerama u zaštiti okoliša.

 

Fact Finding Misija u Zenici                                                      April 2012

U aprilu 2012. godine Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, a u sklopu projekta koji finansira Evropska unija pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH”, u Zenici obavio petu, ujedno i posljednju misiju utvrđivanja činjenica.

Tim koji se sastojao od članova Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, Fondacije Heinrich Böll, Centra za ekologiju i energiju, novinara, te predstavnika lokalnih nevladinih organizacija, organizirao je sastanke sa predstavnicima Agencije za ekonomski razvoj—ZEDA, Zavoda za zaštitu i ekologiju, Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije, i zaštitu okoline Ze-Do kantona, IPI-Instituta za privredni inženjering, Arcelor Mittal-a, te Mjesnih zajednica Tetovo, Podbriježje, Banlozi i Gradišće.   

Kao i prethodna misija u Sarajevu, i ova je bila fokusirana na zagađenost zraka, ovaj put prvenstveno prouzrokovanu radom industrijskih postrojenja. Arcelor Mittal Zenica (fabrika čelika, koksa, gvožđa, itd.) je prema mišljenju većine sagovornika iz Zenice najveći zagađivač zraka u Zenici.

Prema zvaničnim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kvalitet zraka u Zenici je dosta lošiji od propisanog kvaliteta. Koncentracije sumpor-dioksida i letećih čestica su više nego što je to dozvoljeno prema propisanim normama Pravilnika o kvalitetu zraka. Samo između januara i marta 2012. godine je 27 dana bio prekoračen takozvani PRAG UZBUNE, tj. kada je koncentracija sumpor-dioksida veča od 500 mikrograma po kubnom metru (uzastopono 3 ili više sati).  Kao moguće rješenje problema sa zrakom smatra se izgradnja plinske elektrana čime bi se izvršila gasifikacija Zenice.

Zenica posjeduje veoma detaljan LEAP plan, ali je problem u njegovom sprovođenju. Također se ističe potreba za nezavisnom i stručnom Agencijom koja će uskladiti emisiju zagađenja sa standardima EU.

U vezi sa ovim projektom pročitajte saopštenje za javnost (PDF)   i   brošuru (PDF)


Lobistički sastanci                                                               Mart/April 2012

Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle su partneri Fondacije Heinrich Böll u Bosni i Hercegovini, koja implementira projekat koji finansira Europska unija pod nazivom „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“. U sklopu navedenog projekta, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u Sarajevu i Banjoj Luci organizovao lobističke sastanke sa predstavnicima entitetskih zakonodavnih i izvršnih vlasti, s ciljem zagovaranja izmjena i dopuna postojećeg zakonodavstva, te pokretanja inicijativa za uvođenje novih zakonskih rješenja u oblasti okoliša i okolišnih prava građana.

Sastanak u Sarajevu održan je 19. marta 2012. godine i tom prilikom se razgovaralo sa predstavnicima Odbora za prostorno uređenje, stambenu politiku, ekologiju i turizam, Odbora za zdravstvo , Komsije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Sastanak u Banjoj Luci održan je 17. aprila 2012. godine a na njemu se razgovaralo sa predstavnicima Odbora Narodne Skupštine RS za zaštitu životne sredine, odbora jednakih mogućnosti, Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, te Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Na sastancima je istaknuto da je ovakva praksa sastanaka nevladinih organizacija i predstavnika zakonodavne vlasti, a s ciljem zagovaranja određenih politika, za njih nešto novo. S tim u vezi, krajnji zaključak sastanaka je da su potrebni češći susreti nevladinih organizacija po određenim pitanjima iz ove oblasti.

 

Fact Finding Misija u Sarajevu                                                    Mart 2012

U martu 2012. godine Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, a u sklopu projekta koji finansira Evropska unija „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH”, u Sarajevu obavio četvrtu od ukupno pet planiranih misija utvrđivanja činjenica. Misija u Sarajevu je bila fokusirana na zagađenost zraka usljed korištenja uglja tokom grijne sezone, te izduvnih gasova automobila . Naime, u Sarajevu je početkom ove godine zabilježena izuzetna zagađenost zraka, kada je 22. januara 2012. godine koncentracija prašine iznosila više od 500 mikrograma po kubnom metru a sumpor-dioksida oko 130 mikrograma.

Tim koji se sastojao od članova Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, Fondacije Heinrich Böll i novinara, organizirao je sastanke sa predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo KS MZ, IPI-Instituta za privredni inženjering  te predstavnicima Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ustanovljeno je da su osnovni problemi veliki broj motornih vozila, kojih je u Sarajevu oko 140.000, te da ovaj problem ima prioritet pri rješavanju. Evidentan je i problem privatnih ložišta, jer zbog visoke cijene gasa sve više ljudi ponovo koristi drva i ugalj.

Činjenica je da svi polutanti – naročito ako su prisutni u visokim koncentracijama - štetno utiču na zdravlje ljudi, a  najranjivije grupacije u tom slučaju jesu djeca uzrasta do 14 godina, posebno njihov respiratorni sistem.

Što se tiče zakonskog okvira za regulisanje ove problematike, on postoji. Problem je međutim u provođenju zakonske regulative i u odgovornosti nadležnih institucija i osoba. Kako bi se efikasnije djelovalo u sprečavanju, ublažavanju i otklanjanju štetnih posljedica zagađenja zraka nedostaju stručni projekti i analize, te strateški razvojni planovi koji pokrivaju razdoblje i od nekoliko godina kako bi se na vrijeme mogli identificirati potencijalni problemi.

U vezi sa ovim projektom pročitajte saopštenje za javnost (PDF)  i brošuru (PDF)

 

Okrugli sto o intersektoralnoj suradnji                               Decembar 2011

Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle su partneri Fondacije Heinrich Böll u Bosni i Hercegovini, koja implementira projekat koji finansira Europska unija pod nazivom „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“. Organizacijom okruglog stola se namjerava otvoriti dijalog  između predstavnika vlasti, stručne javnosti, nevladinih organizacija i medija sa ciljem iznalaženja snažnijeg zajedničkog djelovanja svih odgovornih za poboljšanje ekološke situacije u BiH i poštivanja okolišnih prava građana. Tema okruglog stola održanog 9. Decembra 2011. godine u Sarajevu, nosila je naziv Direktive Evropskog parlamenta i Vijeća o odgovornosti za okoliš u vezi sa sprečavanjem i otklanjanjem štete u okolišu- Intersektoralna saradnja u BiH.

Kao rezultat rasprave koja se vodila na ovom okruglom stolu, učesnici su jednoglasno prihvatili predložene zaključke i preporuke.  

 

Medijska kampanja                                                             Decembar 2011

U sklopu projekta „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“, financiranog od strane Europske unije a implementiranog od Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle i Fondacije Heinrich Böll u BiH, uspješno je realizirana medijska kampanja za 2011 godinu, čiji je cilj podizanje svijesti šire bosansko-hercegovačke javnosti o trećoj generaciji ljudskih prava, tj. prava na čist okoliš i zdrav život. Medijska kampanja se sastojala od pet radio i dvije TV emisije koje su realizirane u suradnji sa Radio-Televizijom Bosne i Hercegovine. Sadržaji TV  emisija su zasnovani  na rezultatima misija utvrđivanja činjenica u tri lokalne sredine, i to Lukavac, Brod i Manjača, dok su se radio emisije pod nazivom Eko-logično bavile pitanjima monitoringa, inspekcija i sankcija, zdravlja, fondova za okoliš i zakona na državnom nivou. U svim emisijama razgovaralo se o kršenju prava na čist okoliš i zdrav život, a  napomenuta je i potreba za usaglašavanjem okolišnih standarda sa standardima Europske unije u ovoj oblasti. 

U 2011. godini realizirano je pet radio emisija i dvije TV emisije na teme:

TV emisije: 

EUROIMPULS: Vojni otpad  Video 70,5 MB

EUROIMPULS: Industrijsko zagađenje Video 74,3 MB

Radio emisije:

EKOLOGIČNO: Pravo na zdrav i čist okoliš  (Audio-MP3) BH Radio 1

EKOLOGIČNO: Zakon o zaštiti okoliša na državnom nivou (Audio-MP3) BHRadio 1

EKOLOGIČNO: Monitoring (Audio-MP3) BH Radio 1

EKOLOGIČNO: Inspekcija, rad na terenu i sankcije  (Audio-MP3) BH Radio 1

EKOLOGIČNO: Fondovi za okoliš  (Audio-MP3) BH Radio 1

 

Fact Finding Misija u Manjači                                       Septembar 2011

U septembru 2011. godine, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u suradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Centrom za ekologiju i energiju, a u sklopu projekta koji finansira Europska unija  pod nazivom “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH”, obavio jos jednu od ukupno pet planiranih misija utvrđivanja činjenica, i to u Manjači. Osnovni cilj pomenutih misija je utvrditi najgore slučajeve nepoštivanja prava na zdrav život i okoliš.

Tim koji se sastojao od članova Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, predstavnika lokalnog NVO-a i novinara, organizirao je sastanke sa predstavnicima vlasti, predstavnicima  MZ i domova  zdravlja u Manjači.

Tokom ove misije posjećeni su MZ Stričići, Dom zdravlja, te teren oko kasarne Manjača. Ustanovljeno je da samo uži centar ima vodu, iz Banja Luke se voda dovozi u cisternama, a poljoprivreda zavisi od kiše. Problem su i privatne septičke jame, kao i nepostojanje kanalizacionih sistema.

Za razliku od naših sagovornika u MZ, koji su naglasili da je povećan broj kancerogenih oboljenja i deformiteta pri rađanju, u Ambulanti porodične medicine Stričići su nam rekli da su na ovom području ljudi uglavnom zdravi.

Kao još jedan problem naveden je vojni poligon Manjača koji zauzima 40 km prečnika i pet mjesnih zajednica. U toku je organiziranje sastanaka  sa predstavnicima Oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane BiH kako bi se prikupilo što više informacija vezano za uništavanje vojnog otpada u BiH nakon rata. Rezultate planiranih sastanak ćemo blagovremeno objaviti na našoj web stranici www.boell.ba  

U sklopu misije utvrđivanja činjenica u Manjači, nastala je brošura (pdf, 2,66 MB, 8 str., b/h/s)

 

Radna Grupa                                                               Septembar 2011

U septembru 2011 Fondacija Heinrich Böll, u saradnji sa partnerima Helsinški komitet za ljudska prava u BiH i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle, u okviru projekta koji finansira Europska unija pod nazivom „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“, je organizirala implementaciju aktivnosti nazvanu „Radna grupa”. Osnovni cilj ove aktivnosti je bilo okupljanje predstavnika NVO-a, predstavnika vlasti, okolišnih eksperata, eksperata za ljudska prava, pravnika i novinara kako bi se razgovaralo o problemima nadležnosti u oblasti okoliša. Zaključci pomenute diskusije su poslužili kao osnov za pisanje policy papera  na temu «Problemi nadležnosti i kontrole organa BiH u oblasti okoliša». Pročitajte policy paper (pdf, 1,43 MB, 22 str., b/h/s)
 

 

Fact Finding misije u Lukavcu i Brodu - Avgust 2011

U julu 2011. godine Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je u suradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Centrom za ekologiju i energiju, a u sklopu projekta koji finansira Europska unija pod nazivom Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH”, obavio do sada dvije od ukupno pet planiranih misija utvrđivanjačinjenica, i to u Lukavcu i Brodu. Osnovni cilj pomenutih misija je utvrditi najgore slučajeve nepoštivanja prava na zdrav život i okoliš.

Tim koji se sastojao od članova Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, novinara, ekologa i pravnika, je u suradnji sa NVO-ima iz dvije pomenute lokalne sredine organizirao sastanke sa predstavnicima vlasti, predstavnicima nekih od postojećih industrija i domova zdravlja u Lukavcu i Brodu.

U Lukavcu su posjećene industrije Cementara, Fabrika sode i GIKIL. U toku jednodnevne misije ustanovljeno je da općine u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima imaju vrlo malu nadležnost, obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite okoliša jer je većina nadležnosti na nivou entiteta i kantona. Također je konstatovano da je zdravstveno stanje stanovnika općine Lukavac dosta loše - prisutna je visoka stopa plućnih oboljenja (naročito među djecom), a sve češći su i slučajevi karcinoma.

U Brodu poljoprivredni i ekološki inspektori ocijenili su Rafineriju Brod, koja još ne posjeduje okolinsku dozvolu, kao najvećeg zagađivača u ovoj opštini. Uz Rafineriju detektirali su još nekoliko manjih zagađivača: benzinske pumpe, ciglarsku djelatnost, proizvođači stolarije, auto-praonice, klaonice i njihov otpad. Predstavnici Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH su pokušali zakazati sastanak sa menadžmentom Rafinerije, međutim upućeni su da za ulazak u Rafineriju traže odobrenje Vlade Republike Srpske jer tako nalažu propisi RS-a. U narednom periodu Helsinški komitet za ljudska prava u BiH će traženi zahtjev dostaviti Vladi Republike Srpske. Kada je riječ o zdravlju građana sa područja Broda, predstavnici Doma zdravlja Brod su istakli da nije rađeno nikakvo zvanično istraživanje, već se vode samo opšti podaci, pa je ustanovljeno da je evidentiran veći broj hroničnih respiratornih bolesti. Pretpostavlja se da tu vjerovatno ima učinka i Rafinerija kao zagađivač, ali i močvarno područje sa dosta magle.

Jedan od zaključaka koji se nametnuo po završetku dvije pomenute misije utvrđivanja činjenica jeste da je potrebno prenijeti veliki broj nadležnosti na lokalne zajednice kako bi se osigurao zdraviji život i okoliš u BiH. Građani i NVO traže od općina brže riješavanje problema i stvaranje uvjeta za zdraviji život. Kako bi se primjenjivala i poštivala ljudska prava iz oblasti ekologije, pristupilo informacijama o stanju kvalitete okoliša, izradilo i donijelo bitne odluke iz oblasti okoliša, te pristupilo pravosuđu, došlo se do zaključka da je hitno potrebno pristupiti ekološkoj edukaciji i podizanju svijesti kako građana tako i državnih ustanova.


Javno zagovaranje i lobiranje u okolišnim politikama - 18.7.2011.

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla i Fondacijom Heinrich Böll je 15. jula 2011. godine u Brčkom organizirao radionicu na temu „Javno zagovaranje i lobiranje u okolišnim politikama“u sklopu projekta kojeg finansira Evropska unija pod nazivom"Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH".

Na radionici su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) sa prostora Bosne i Hercegovine. Ove organizacije su iskazale interes da se u narednom periodu aktivnije uključe u praćenje ostvarivanja ljudskih prava u oblasti okoliša, te da raznovrsnim aktivnostima izvrše uticaj na politike i prakse lokalnih vlasti kako bi unaprijedili okolinska prava građana. Nakon Radionice slijedio je Okrugli stol na temu „Intersektoralna suradnja“. Učesnicima radionice pridružili su se predstavnici lokalnih vlasti iz Broda, Livna, Lukavca i Maglaja kao i predstavnici medija. Cilj skupa bilo je razvijanje i unaprjeđenje dijaloga između OCD i odgovornih lica iz vladinog sektora zaduženih za ovu oblast. Kako su organizatori prethodno imali razgovore sa nekim od najvećih zagađivača okoliša u pomenutim lokalnim zajednicama interaktivni dijalog na Okruglom stolu vodio se i na konkretnim primjerima.

Okrugli stol je iskristalizirao nepodijeljeno mišljenje da samo kroz dijalog i suradnju vladinog i nevladinog sektora i angažirani pristup medija može doći do željenih rezultata kada je u pitanju okoliš i zaštita okolišnih prava, posebno u oblasti donošenja odluka i provođenja politika. Uspješna i kontinuirana intersektoralna suradnja otvorila bi u tom procesu prostor za aktivno učešće svih građana koji nikako ne bi smjeli biti na margini tih procesa što je, danas, uglavnom slučaj u svim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.


Radionica za jačanje kapaciteta OCD-a - 20.6.2011

Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u saradnji sa Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH i Fondacije Heinrich Böll, od 15. do 17. juna 2011 je u Lukavcu organizirao"Radionicu za jačanje kapaciteta OCD-a"u sklopu projekta kojeg finansira Evropska unija pod nazivom"Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH". Na radionici su učestvovale organizacije civilnog društva (OCD) sa prostora Bosne i Hercegovine koje su aktivne na polju okoliša i okolišnih prava. Osnovni cilj ove aktivnosti je uspostavljanje ranih sistema monitoring mehanizama za kontinuirano praćenje i evidentiranje okolišnih problema u okruženju od strane OCD-a, kao i unapređenje njihovih kapaciteta za blagovremeno prepoznavanje okolišnih problema, te sprječavanje nastajanja potencijalnih okolišnih šteta i kršenja okolišnih prava. U toku trodnevne radionice učesnici su imali priliku da se informiraju o raznim načinima vršenja monitoringa u oblasti okoliša. Neke od tema bile su pitanje zdravlja u kontekstu okoliša, monitoring stanja voda, odgovornost funkcioniranja javnih i državnih službi, te prikupljanje informacija, praćenje procesa i djelovanje. 

U sklopu radionice također je bila organizirana radna posjeta u "Global Ispat Koksna Industrija Lukavac". Učesnici radionice su razgovarali sa predstavnicima koksne industrije u Lukavcu o njihovim poduzetim i planiranim mjerama u zaštiti okoliša.

 

Trening radionica za novinare u BiH - 22.5.2011

U Sarajevu je dana 19. i 20. maja 2011. god. održana «Trening radionica za novinare u BiH» u sklopu projekta koji finansira Evropska unija pod nazivom «Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH». Osnovni cilj ove aktivnosti je bilo upoznavanje sa ekološkim problemima u BiH, te prezentiranje informacija koje će predstavnicima sredstava informisanja pomoći da ubuduće olakšano evidentiraju ekološke probleme i dir


Broj posjeta: 427.304
Danas: 63

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Odvajanjem starog papira i plastike za recikiranje smanjićemo ukupne količine otpada za 40-50%. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter