Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Organizacije civilnog drustva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija

Projekat: Organizacije civilnog društva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je da se poboljša odgovornost i transparentnost javnih finansija u ciljanim zemljama te da se ojača uloga i glas civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije koje rade u ovom polju.

Specifični ciljevi projekta

1.     Poboljšati znanje organizacija civilnog društva o javnim finansijama i međunarodnim finansijskim institucijama i poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje javnih finansija i međunarodnih finansijskih institucija;

2.     Izgraditi znanje u zagovaranju za održivost, transparentnost i odgovornost javnih finansija i međunarodnih finansijskih institucija;

3.     Povećati umreženost i saradnju organizacija civilnog društva za praćenje javnih finansija na regionalnom i nivou Evropske Unije;

4.     Zagovarati transparentnost, odgovornost i efikasnost javnih institucija u javnim finansijama;

5.     Postići veći fokus na potrebama građana u kreiranju politika;

6.     Poboljšati razumijevanje medija i šire javnosti o izazovima u javnim finansijama i utjecaju međunarodnih finansijskih institucija.

Ciljne grupe projekta

- Organizacije civilnog društva i grassroots organizacije u ciljnim zemljama koje nadgledaju ili žele da nadgledaju javne finansije;

- Vlasti/donosioci odluka (parlamenti, ministarstva, državni službenici, ključno osoblje međunarodnih javnih institucija, institucija Evropske U..) u zemljama gdje se provodi projekat ili u Evropskoj Uniji;

- Mediji, uglavnom domaći i međunarodni mediji, ali i lokalni i regionalni mediji, uključujući i online medije.

Krajnji korisnici

- Organizacije civilnog društva i grassroot organizacije u ciljnim zemljama koje postaju priznate od strane vlasti kao efikasni i odgovorni, nezavisni akteri koji mogu ravnopravno sudjelovati u dijalogu sa vlastima;

- Vlasti u zemljama u kojima se provodi projekat i u Evropskoj Uniji, koji će imati koristi od konstruktivnih analiza koje ukazuju na neefikasnosti i nisku transparentnost u javnim finansijama i preporuka kako je moguće otkloniti probleme;

- Javnost, npr. građani ciljanih zemalja koji plaćaju poreze, koji će se trošiti transparentije i efikasnije.

Očekivani rezultati projekta

- Poboljšano znanje i kapaciteti organizacija civilnog društva u dostavljanju prijedloga novih politika, analiza i osigurano sudjelovanje u donošenju odluka o javnim finansijama i drugim specifičnim temama;

- Javne institucije prepoznaju ulogu organizacija civilnog društva u osiguranju izvršavanju vlasti i uključivanju prijedloga novih politika;

- Građani dobro razumiju teme projekta;

- Jačanje organizacionih kapaciteta kako bi se osiguralo nadgledanje i procjena utjecaja rada organizacija i održavanje mreže;

- Uspostavljeno održiva mreža koja je u mogućnosti da regionalno nadgleda, prati, i analizira različite politike i procese, prepoznavajući ključne probleme, predlagajući rješanja i zagovarajući promjene.


Broj posjeta: 435.794
Danas: 45

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


U zadnjih 10 godina je diareja ubila više djece nego svi oružani sukobi koji su se desili poslije drugog svjetskog rata. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter