Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Zeoliti, 23/06/2009

 

Zeoliti – u funkciji očuvanja životne sredine i rješenja zdrave hrane

 

Gledajući u budućnost okom „običnog“ građanina, a tragajući i istražujući kroz moguće prizme života u skoroj budućnosti, osvrćući se na 3. radionicu u okviru projekta „Od učešća javnosti do održivog razvoja“ održanu u prirodi na obali Drine, potaknut globalnom recesijom, inspirisala me je pomisao na  ZEOLITE.

 

Tragajući internetom naišao sam na dosta zanimljivih podataka koje želim sa vama da podijelim. Da pokrenemo diskusiju, pa, javite se!

 

Zeoliti su kristalni hidratisani alumosilikati elemenata I i II grupe periodnog sistema, natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i barijuma. U prirodi je pronađeno oko 40 minerala  zeolitskog tipa, a predpostavlja se da su nastali kristalizacijom iz vodenih rastvora za vrijeme zadnjeg stadijuma magmatske aktivacije ili djelovanjem  morske vode na vulkanske  sedimente prilikom  vulkanske erupcije pod morem. Osobine zeolita i njihova  jedinstvena fizičko-hemijska svojstva, omogućila su primjenu u mnogim naučnim disciplinama.

 

Godine 1948.,engleski naučnik Ričard Barer prvi   put je napravio sintetički zeolit, a do danas je sintetisano  više od 150 različitih tipova zeolita koji su obilježili drugu polovinu dvadesetog vijeka. Zbog niza osobina koje karakterišu zeolite, mnogi ih smatraju  neorganskim ekvivalentima enzima.

 

Struktura i tipovi zeolita


Zeoliti su  alumosilikati trodimenzionalnih struktura. Osnovne strukturne izradjivačke jedinice  čine  atomi silicijuma i aluminijuma koji se nalaze u centru tetraedr, na čijim su rogljevima atomi kiseonika.
Kod A tipa zeolita, oktaedri se spajaju preko kvadratnih strana pri čemu nastaje dvostruki četvoročlani kiseonični prsten, a kod X tipa, oktaedri se spajaju preko šestougaonih strana i nastaje dvostruki šestočlani kiseonički prsten, odnosno heksogoualna prizma.
Pored A I X tipova zeolita, sintetizovan  je i Y tip i veliki broj varijanti ovih tipova. Navedeni tipovi zeolita služe kao sušači, za separaciju i koncentrovanje gasova, kao katalizatori i nosioci katalizatora u hemijskim reakcijama, jonski izmenjivači, hidrofobni materijali u poljoprivredi kao nosioci mikro elemenata, zamena polifosfata u deterdžentima i dr.

 

Zeoliti kao prirodni minerali nazivaju se i prirodna molekularna sita, zbog sposobnosti upijanja štetnih materija i zadržavanja istih, odnosno sprečavanja teških metala, otrova i drugih štetnih materija da prodru u lanac ishrane biljaka i životinja.

 

Karakteristika im je  da već postojeće otrove u organizmu živog bića, biljaka ili životinja vezuje za sebe i da teške metale i neprobavljive tvari učini potpuno bezopasnim i iznese iz organizma. Na ovaj način, iznesene štetne materije su bezopasne po okolinu i ostaju trajno neutralisane.

 

Tehnološki pripremljen jedan gram zeolita ima površinu upijanja i apsorpcije od 0,60 m², odnosno zamjenjuje 0,60 m² najboljeg filtera. Takav prirodni filter apsorbuje i sprečava ulazak iz zemljišta u biljke teških metala kao što su; bakar, kamdijum, olovo, arsen i cink, kao i radioaktivni materijali i amonijak. Zbog svojih osobina svojevremeno je bio osnovni materijal za sanaciju zemljišta i samog nuklearnog pogona u Černobilu. Tvrdi se da, kad bi eksplodirala na nekom terenu nuklearna bomba i kad bi se cijeli teren posuo sa 0,5 cm  debelim slojem habazita, klinoptilolita ili mordenita (vrste prirodnih zeolita), da bi samo poslije godinu dana bilo bezopsano stanovati na tom području i proizvoditi se hrana. Priroda je sam svoj „čistač”.

 

U velikim naseljima su otpadne vode i drugi otpadi su posebno opasani i otrovni.  Upotreba zeolita u preradi otpada i otpadnih voda dovodi sav taj materijal, ne samo u funkciju bezopasnog  i neutralnog otpada, već se od te materije izrađuje organsko đubrivo za poljoprivredu.

 

 

 

Iskustva iz susjedstva

 

U praktičnim i laboratorijskim uslovima ispitivana je adsorpciona sposobnost prirodnog minerala zeolita, domaćeg porijekla na hemijske parametre vode pri intezivnom gajenju kalifornijske pastrmke. Analizom dobijenih rezultata, ustanovljena je statistički značajna adsorptivna moć i selektivnost zeolita prema: amonijaku (p<0,01), nitratima (p<0,01), nitritima (p<0,05) i ukupnoj tvrdoći vode (p<0,05). Primjenjivani zeolit je doprinio poboljšanju ambijentalnih uslova u pastrmskom ribnjaku, a takođe je imao pozitivan ekološki efekat na filtraciju hidroloških toksikanata izlazne vode ribnjaka.

 

Hemijska definicija proizvoda


Alkalni alumosilikat. Jasno definisana kristalna rešetka. Struktura zeolita je takva da sadrži molekule vode i izmjenjive katione u kanalima i kavezima strukture. Voda i kationi su lako pokretni kroz kristal zeolita.

 

Mogućnosti i perspektive

 

Zbog potreba natrijum silikata (vodeno staklo) za proizvodnju zeolita u „Birač“-u Karakaj, Zvornik je instalisan 1985.godine, pogon za proizvodnju natrijum silikata kapaciteta 35000 t/godišnje. Razvojem i povećanjem kapaciteta proizvodnje zeolita i potreba natrijum silikata, izgradjen je pogon kapaciteta 250 000 t/godišnje.  Znamo da na Kosovu danas ubrzano nestaju manja brda bogata zeolitom (naravno u izvoz) a upitno je i za naš prostor koliko će politika i menadžment imati odgovornosti u poslovnim relacijama.

 

Područje RS/BiH je veoma bogato nalazištima zeolita, koja mogu biti garant razvoja i zdravlja stanovništva, pojefitiniti ulaganja u poljoprivredu, podsticaj za proizvodnju organske hrane i doprinijeti održivom razvoju RS i cijele BiH.

 

Istraživanje zeolita na našem području nije ni novo ni nepoznato. Postoje i zainteresovani investitori za izgradnju fabrike za preradu zeolita.

 

Prioritet se stavlja za proizvodnju organskog đubriva i ostalih aditiva, a i lijekova. Grupa istraživača iz RS, članovi Tima za izradu projekata za socijalno zbrinjavanje boračkih kategorija, involvirali su zeolite do stepena upotrebe u stočarstvu, industriji, poljoprivredi, farmaciji itd. Ukupna potražnja za zeolitom u svijetu je veća od ponude za 15-20% što bi trebalo da ohrabri lokalne i više nivoe vlasti da podrže ulaganja u ovakve investicije.

 

Pripremio; Boško Nikolić, Eko Leonardo Priboj

Poslijednje novosti iz grupe

WWF POVEZUJE LJUDE S PRIRODOM NACIONALNOG PARKA UNA, 01/12/2015
POVODOM SVJETSKOG DANA HRANE, 15/10/2015
Eko-turizam Dinarskog luka pod prijetnjom hidroenergetike, 26/07/2015
Za povlačenje Odluke o gradnji malih hidroelektrana zaslužni su isključivo građani i organizacije, 25/07/2015
Učimo od komšija: Labin protiv nove termoelektrane, 30/03/2015
Korištenje energetski učinkovitijih uređaja smanjuje i račune

, 25/02/2015
Podaci za Ginisovu knjigu rekorda! Koliko su (ne)efikasni naši rudnici i ima li izlaza?, 31/01/2015
Obnovljivi izvori energije su naša budućnost, 19/01/2015
Pare za sunce, 10/12/2014
“Malim koracima za bolju budućnost”, 21/05/2014

Broj posjeta: 435.793
Danas: 44

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Optimalna temperatura radijatora je: u kupatilu 22°C (podiok 4), dnevnog boravka 20-22°C (podiok 3-4), spavaće sobe 16-18°C (podiok 2-3), hodnika i prostorija koje manje koristimo 17°C (podiok 2), prostorija koje rijetko koristimo 15-17° C (podiok 1-2). detaljnije
svi savjeti »Flag Counter