Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Očekujući odgovore lokalnih prvaka..., 02/08/2009

U cilju podsticanja građana da uzimaju učešća u odlučivanju, a na osnovu vlastitog dugogodišnjeg iskustva i iskustva angažovanih stručnjaka, rezultata istraživanja (set okolišnih zakona, Arhus konvencija, izvještaji kantonalne inspekcije TK), uz usku saradnju sa kantonalnim i općinskim vlastima, NVO sektorom, medijima, školama i građanima, Centar za ekologiju i energiju (CEETZ) u Tuzli (FBiH) u partnerstvu sa UG EKO Leonardo, Priboj (RS) provodi jednogodišnju kampanju na teritoriji sjevero-istočne BiH sa fokusiranjem na gradove iz kojih dolaze članice koalicije NVO stvorene u okviru navedenog projekta. Čekaju se odgovori na dopis/molbu lokalnim vlastima.

 

Na osnovu praćenja izvještavanja građana o stanju okoliša uvidom u izvještaje opštinskih i kantonalnih institucija koje se bave okolišem, utvrđen je nedostatak informacija, kao i neformalni vid izvještavanja. Za ostvarenje jačeg učešća javnosti u donošenje okolinskih odluka, kao opšteg cilja kampanje, veoma je važno da se građani zanimiraju i za okolišne probleme. Zato je težište prve zajedničke kampanje stavljeno na traženje informacija o okolišu, a kampanja imenovana „Potražimo informacije o okolišu – one su naše pravo i naša snaga!“ Ako je u pitanju briga o okolišu, važno nam je da znamo ko su potencijalni zagađivači u našem okruženju, o kojim zagađenjima/otrovima se radi, koliko se nečeg ispusti u okoliš i u koji medij (voda, zemlja, zrak).

 

Činjenica je da, ako nešto ne poznajemo dovoljno, onda se ne možemo ni uključiti u bilo kakvu diskusiju o tome. Tako je i sa problemima u vezi okoliša. Jedinstven zakon na državnom nivou ne postoji, a nadležnosti u vezi okoliša su podijeljene na entitete. Entiteti donose svoje zakone i o nekim problemima mogu  različito da uređuju pitanja okoliša. Nema ni jedinstvenog rješenja, niti primjene donijetih zakona, pravilnika i drugih akata.

 

U FBiH su nadležnosti dalje podijeljene na kantone, što usložnjava situaciju, s obzirom da svaki kanton može urediti na svoj način okolišna pitanja. Pitanja okoliša su podijeljena u kantonima na Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u TK, ovo Ministarstvo daje informacije o kvalitetu zraka) i Ministarstvo za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo.

 

Ono što je interesantno po tom pitanju, to je da su zadnjih godina (od 2004.) nadležnosti prenijete sa  opštinskog na kantonalni nivo. Time su, na neki način, zatvorena vrata građanima koji se zanimaju za informacije o okolišu. Građani  žele kontakt sa svojim lokalnim vlastima koje su oni odabrali, a koje su tražile i dobile glas građana pri izboru. Informacije o okolišu u vidu polugodišnjih izvještaja na web stranicama Ministarstava postoje, ali za običnog BH građanina, kojem internet, odnosno, određena stranica odgovarajuće institucije (nedovoljno je i poznavanje nadležnosti institucija) nije poznata, takva informacija ostaje nedostupna. Građani ne znaju ko je za šta nadležan, a komplikovano im je da traže podatke po raznim web stranicama. Oni žele informacije od svojih lokalnih vlasti. Osim toga, izvještaji o okolišu  nisu ni dovoljno razumljivi - dati su u vidu kratke ekspertne analize, gdje nije očit problem i poduzete mjere, nego samo naveden broj „slučajeva“.

 

Opštine u kojima imaju osobe zadužene za rad na zaštiti okoliša, nemaju dovoljno kapaciteta i načina da riješe ekološke probleme. Briga o prirodi se svela na relativno skromno pružanje komunalnih usluga i odvoz svih vrsta otpada zajedno opasni i neopasni) na gradske deponije koje nisu sanitarne. Primjer nedostatka kapaciteta (ljudskih, materijalnih?), jeste Tuzlanski kanton sa samo jednim inspektorom za okoliš koji rješava ekološke probleme područja opterećenog najraznovrsnijim i opasnim zagađenjima sa evidentnim pratećim oboljenjima i smrtnim slučajevima..

 

Poželjno je da vlasti pravovremeno i redovno informišu građane prije donošenja neke odluke (tako i kod odlučivanja o okolišu) i da, pored formalnog šestomjesečnog izvještaja, pronalaze nove načine dostavljanja informacija građanima. Važno je i da animiraju građane da se zanimaju za okoliš, da traže takve informacije, da se suoče sa krivcem, sobom i drugima, te da sa svojim prijedlozima i angažovanjem zajedno sa vlastima učestvuju u rješavanju ekoloških problema.

 

Zato je peticijom 5.juna 2009. tražena podrška građana u traženju informacija o okolišu postavljanjem kontakt osobe u lokalnim vlastima kojoj bi se moglo obratiti sa pitanjima o okolišu i koja će za takva pitanja imati prikupljene informacije od strane Ministarstava.

 


S obzirom na broj učesnika kampanje (oko 150) i veliki broj potpisa građana (3802) u vrlo kratkom periodu (samo 2 sata) i manjem broju opština u BiH (9), kao i na veliki interes svih medija u regiji (12 TV i 10 Radio stanica, 8 dnevnih listova i više internet stranica), moglo se uočiti zanimanje građana za stanje okoliša, a ova ulična kampanja smatrati solidnim argumentom sa kojim se možemo obratiti lokalnim vlastima.

 

  

grad

Broj potpisa

 Tuzla

954

Bijeljina

290

Doboj

175

Derventa

420

Lukavac

744

Breza

735

Zavidovici

134

Maglaj

215

Srebrenica

135

 

3802


 
Odgovarajućim dopisom se obratilo načelnicima opština u kojima je realizovana kampanja i, naravno, nije požurio nijedan sa odgovorom. Dok je vrijeme za administraciju u toku, dok traju godišnji odmori, samo glasno razmišljam. Da li i oni na vlasti razmišljaju slično o prirodnom okruženju, koliko uopšte mogu učiniti, kada će  početi rješavati ekološki problemi intenzivnije i stavljajući se u položaj građana danas i onih od sutra.

 

Upravo zbog toliko naprednog učinjenog za Tuzlu, prosto vjerujemo u obraćanje naših gradskih prvaka, a za ostale, pokazaće vrijeme.

 

Nadamo se ipak da ćemo od svih lokalnih vlasti dobiti ne samo informacije, nego i upute, kako izbjeći potencijalne opasnosti od zagađivača i kako zdravije živjeti. Oni su tu za građane, a bogami, i u istom su prirodnom okruženju!

 

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa  „Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)“ i Fonda otvoreno društvo BH. Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Centra za ekologiju i energiju i EКО-Leonarda, te ni u kojem slučaju ne predstavlja stav Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo.

 

Pripremila:
Avija Đonlić, koordinatorica projekta

                                              Kampanja u BijeljiniKampanja u Tuzli

Poslijednje novosti iz grupe

POZIV NA OKRUGLI STO, 16/10/2017
Termoelektrana Tuzla Blok 7: Više pitanja nego odgovora?!, 07/10/2017
Poziv medijima, 26/09/2017
Nastavak projekta CARITASA iz Švicarske (preneseno sa zenicablog.com), 30/08/2017
Poziv medijima, 23/08/2017
BUDIMO DOBRE VODNE KOMŠIJE, 02/08/2017
SMANJIMO PTROŠNJU ENERGIJE, 27/07/2017
PILOT PROJEKAT U MZ KULA, 25/05/2017
Dvodnevne radionice za Energetske savjetnike, 24/05/2017
Energetsko siromaštvo – nastavak projekta, 19/05/2017

Broj posjeta: 435.793
Danas: 44

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Frižider treba odlediti barem 2 puta godišnje. 5mm leda povećava potrošnju električne energije za 30%. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter