Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Federalni plan upravljanja otpadom za razdoblje 2012-2017, 01/03/2012

Na osnovu člana 6. Zakona o upravljanju otpadom ''Sl. novine Federacije BiH'', broj: 33/03, 72/09), i člana 19. stava 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela je Federalni plan upravljanja otpadom za razdoblje 2012-2017.

 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (''Sl. novine FBiH'', broj: 33/03 i 72/09) ”Federalni plan upravljanja otpadom je provedbeni dokument Strategije iz članka 6.ovog Zakona i donosi se na razdoblje od pet godina”. Operativni i strateški ciljevi definirani Strategijom trebaju biti sastavni dio Plana, bilo na federalnom, bilo na kantonalnom nivou.

 

Sam Plan upravljanja otpadom je dokument koji je obavezujući dio planiranja i odnosi se na upravljanje otpadom.

 

Cilj Plana je identificiranje trenutnog stanja, u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, podrazumijevajući i stanje infrastrukture, te definiranje, na osnovu budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta za dostizanje Strategijom postavljenih ciljeva, a u okviru integralnog sistema upravljanja otpadom. Plan upravljanja otpadom u FBiH treba da bude usmjeren ka realizaciji i ostvarenju okolišno održivog ekonomskog razvoja, jačanju cjelovitog pristupa u rješavanju problema upravljanja otpadom, te promoviranju cjelovitog pristupa integralnog upravljanja otpadom putem dimenzioniranja i određivanja prioriteta na nivou FBiH na održivoj osnovi.

 

Federalni plan upravljanja otpadom (FPUO ili Plan) predstavlja krovni Plan Federacije BiH, koji će, pored Strategije upravljanja otpadom FBiH 2008-2018, biti osnova razvoja kantonalnih i općinskih planova upravljanja otpadom kojima se definira upravljanje svim vrstama otpada, dok se kapaciteti za pojedine vrste otpada planiraju na entitetskom nivou. Kao takav, Plan ima za osnovne ciljeve smanjenje rizika po okoliš i zdravlje ljudi, i uspostavu prioritetne infrastrukture za integrirano upravljanje otpadom, te smanjenje količina otpada za finalno odlaganje/zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa.

 

Legislativa Evropske Unije (EU) zahtjeva, kako od zemalja u Uniji, tako i onih u tranziciji, razvijanje Planova upravljanja otpadom (PUO) u skladu sa relevantnim direktivama. Kao takvo, planiranje upravljanja otpadom postaje trajni element javnog planiranja u svim zemljama.

 

Treba imati u vidu se odredbe Plana upravljanja otpadom, kao strateškog dokumenta, primjenjuju i razvijaju u određenom vremenskom periodu, te zavise od samog otpada, političkih i administrativnih sistema, kao i socioekonomske situacije, pa čak i geo-klimatskih uslova. Stoga, Plan upravljanja otpadom FBiH mora biti baziran na svim ovim učincima kako bi se razvile smjernice koje mogu biti efikasno primijenjene i koje će dati vidljive rezultate.


 

Poslijednje novosti iz grupe

Korištenje energetski učinkovitijih uređaja smanjuje i račune

, 25/02/2015
Podaci za Ginisovu knjigu rekorda! Koliko su (ne)efikasni naši rudnici i ima li izlaza?, 31/01/2015
Obnovljivi izvori energije su naša budućnost, 19/01/2015
Pare za sunce, 10/12/2014
“Malim koracima za bolju budućnost”, 21/05/2014
Jezero Starača, 29/04/2014
Najveći Sat za planetu dosad, 31/03/2014
Preneseno ljubaznošću biologija.com.hr, 22/02/2014
NASA-in globalni izvještaj o temperaturama na Zemlji, 12/02/2014
Kampanja "Stop prljavoj energiji, jer budućnost je obnovljiva", 04/02/2014

Broj posjeta: 282.261
Danas: 30

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Odledite hladnjak barem 2 puta godišnje, zato što 5 mm leda povećava potrošnju energije za 30%. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter