Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Zakon o zaštiti akumulacije Modrac, 06/08/2014

Poštovane/i,

Akumulacija Modrac formirana je 1964. godine izgradnjom brane u naselju Modrac. Formiraju je rijeke Spreča i Turija sa pritokama. Akumulacija je duga 12 kilometara, a široka oko 700 metara sa najvećom dubinom od 14 metara. Voda iz Akumulacije se, između ostalog, koristi za piće građana Tuzle i Lukavca i snabdijevanje industrije.

Dosadašnja istraživanja su pokazala da su površinske vode u slivu Akumulacije, prekomjerno zagađene i da su daleko zagađenije od nivoa koji je definiran Uredbama. Pored komunalnih zagađivača postoje i 4 deponije koje se nalaze u slivu Akumulacije čije procjedne vode predstavljaju ozbiljnu prijetnju za kvalitet vode. U slivnom području Akumulacije locirano je 12 većih industrijskih zagađivača i oko 60 manjih zagađivača.

Zbog ovako teške situacije 2006. godine je Vlada TK donijela Zakon o zaštiti akumulacije Modrac (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 5/06) kojim se utvrđuje namjena Akumulacije prema redoslijedu prioriteta, definišu se pojmovi, propisuju obavezne mjere zaštite obale i voda Akumulacije, zaštite slivnog područja Akumulacije od zagađivanja i drugih uticaja, kao i organizacija, planiranje i provođenje mjera zaštite voda, te finansiranje zaštite voda Akumulacije i sliva Akumulacije. Međutim, ovaj zakon se veoma malo ili nimalo ne implementira.

Koordinacioni tim za zaštitu akumulacije Modrac je diskutirao na ovu temu i zaključio da je neophodno pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu ovog Zakona. Neophodno ga je uskladiti sa federalnim Zakonom o vodama i na osnovu dosadašnjih poteškoća u implementaciji doradio kako bi se osigurala njegova implementacija.

Zbog političke situacije u TK, česte promjene ministara i njihove slabe  zainteresiranosti za pokretanje novih inicijativa do sada nisu pokrenete nikakve aktivnosti na ovom polju. Zato je neophodno da građani, eksperti i nevladine organizacije izvrše dodatni pritisak koji bi na kraju rezultirao pokretanjem procedure oko izmjena i dopuna ovog Zakona.

Molimo sve one koji su u dosadašnjem radu imali poteškoća kod implemntacije Zakona o zaštiti akumulacije Modraci i znaju na koji način bi se on mogao unaprijediti da svoje prijedloge pošalju na email:

amira.kunto@ekologija.ba ili na fax: 035 249 311.

Zakon o zaštiti akumulacije Modrac možete pogledati klikom na slike, ili na linku ovdje!

 

Poslijednje novosti iz grupe

Od danas u Tuzli sekundarne sirovine sigurno završavaju u procesu recikliranja, 29/04/2017
Prvi Centra za odvajanje sekundarnih sirovina u Tuzla, 26/04/2017
Radionice o energetskoj efikasnosti i izabrano 25 energetskih savjetnika, 24/04/2017
POZIV NA OKRUGLI STO „Zašto nam je potrebna nova energetska strategija?“, 19/04/2017
Projekat EE i OIE u ZEDO kantonu, 23/03/2017
Završen projekat, 27/02/2017
ODRZIVOST U SVAKODNEVNOM ZIVOTU, 15/02/2017
Gradi se prvi centar za odvajanje sekundarnih sirovina u samom centru Tuzle, 20/12/2016
Grad Tuzla krece u rjesavanje problema s otpadom, 17/11/2016
UPOTREBA JEDNOSTAVNIH SOLARNIH SISTEMA ZA ZAGRIJAVANJE TOPLE VODE, 16/11/2016

Broj posjeta: 391.911
Danas: 92

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Poklopljen lonac u kome se nešto kuha štedi 4 puta više energije od otvorenog. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter