Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Studija energetskog sektora u BiH, poziv za reviziju, 07/02/2008

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОMСКИХ OДНОСА

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Konsultant na izradi Studije energetskog sektora u BiH završio nacrt finalnog izvještaja Studije (vidjeti Prilog 1) koji će prezentirati na radionicama  planiranim kao što je dato u Prilogu 2. Pozivamo vas da učestvujete na radionicama i svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima doprinesete kvalitetu finalnog izvještaja Studije. Svoje komentare, sugestije i prijedloge možete dostaviti i u pismenoj formi najkasnije do 10. marta 2008. godine. (rok za izradu finalnog izvještaja je 31.03.2008.) Nacrt finalnog izvještaja Studije i Projektni zadatak su dostupni na web stranici Ministarstva: www.mvteo.gov.ba. / aktuelnosti.

S poštovanjem,

MINISTAR Slobodan Puhalac                                                              

Sarajevo, 4.2.2008. godine

Upućeno: Vijeće ministara BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, DERK- Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Tuzla, Agencija za statistiku BiH, Sarajevo, NOS BiH - Nezavisni operator sistema u BiH, Sarajevo, Elektroprenos BiH, Banja Luka, Vlada Distrikta Brčko, Komisija za koncesije BiH, Banja Luka, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, IGT - Institut za gasnu tehniku Sarajevo, Institut za hidrotehniku, Sarajevo, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, Sarajevo, CIGRE, Musala 1, Sarajevo, Udruženje za gas u BiH, Sarajevo, Komisija za implementaciju Studije, EIHP- Energetski institut Hrvoje Požar, Republika Hrvatska, Ekspertni tim Svjetske banke za reviziju, TASED Projekat, OHR – Ured Visokog predstavnika, Delegacija Evropske komisije u BiH, USAID – REAP Projekat, KfW, Sarajevo, GTZ, Sarajevo, UNDP, Sarajevo, Svjetska Banka, Sarajevo, EBRD, Sarajevo, FIPA, Sarajevo, REC, Sarajevo.

PRILOG 1

Osnovni podaci o projektu „ Studija sektora energetike u Bosni i Hercegovini”

Naziv projekta:        Studija energetskog sektora u BiH

Šifra projekta:         BHP3-ESS-TEPRP-Q-04/05 WB

Zemlja:                   Bosna i Hercegovina


Naručilac: Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HZHB, Elektroprivreda RS

Isporučilac: Konzorcij: Energetski institut Hrvoje Požar, Hrvatska, Ekonomski institut, Banja Luka, Rudarski institut, Tuzla, Soluciona, Španija.

Izvor finansiranja: Svjetska banka - IDA kredit za projekat Struja 3 – ušteđena sredstva iz ostalih komponenti projekta Struja 3.

Vrijednost osnovnog Ugovora: 699. 939, 00 EUR

Datum potpisa ugovora: 30. 10. 2006.

Početak konsultantskih aktivnosti na projektu: 13. 11. 2006.

Trajanje projekta:

12 mjeseci (završetak projekta: 13. 11. 2007.)

Napomena: Produžen Ugovor do 31.03.2008.

Koordinator projekta:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH putem Komisije za implementaciju Studije slijedećeg sastava:

- Predsjednik: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

- 2 člana: Pomoćnici ministra / Visoko pozicionirani službenici iz entitetskih ministarstava za energetiku: Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH i Ministarstva privrede, energetike i razvoja Republike Srpske

- 3 člana: Direktori Jedinica za implementaciju projekata iz elektroprivrednih preduzeća 

 

 

CILJEVI PROJEKTA

 

Pregled i sinteza dosadašnjih studija o energetskom sektoru.

Provođenje novih istraživanja energetskog sektora.

Izvještavanje o rezultatima analiza.

Preporuke za reformu i ojačanje energetskog sektora.

Pomoć Bosni i Hercegovini u definiranju nacionalne energetske strategije.

 

SADRŽAJ  PROJEKTA

 

Studija je obrađena u 14 knjiga-modula sa slijedećim naslovima:

 

Modul 1- Energetske rezerve, proizvodnja, potrošnja i trgovina

1A - Povijesne energetske bilance

1B - Anketa o potrošnji energije

1C - Predviđanje potrošnje energije

1D - Energetske bilance do 2020. godine

Modul 2- Potrošnja električne energije

Modul 3 - Proizvodnja električne energije

Modul 4 - Prijenos električne energije 

Modul 5 - Distribucija električne energije

Modul 6 - Okvir za regulaciju i restrukturiranje elektroenergetskog sektora

Modul 7 - Podrška socijalno ugroženim potrošačima električne energije

Modul 8 - Rudnici uglja

Modul 9 - Centralno grijanje

Modul 10 - Prirodni plin

Modul 11 - Nafta

Modul 12 - Upravljanje potrošnjom, štednja energije i obnovljivi izvori energije

Modul 13 - Okoliš

Modul 14 - Plan investicija i opcije financiranja

 

Vremenski plan predaje izvještaja od strane Konsultanta:

 

 

1.         Početni izvještaj

21. 12. 2006.

 

2.         Izvještaj o napretku na projektu

14. 5. 2007.

 

3.         Draft konačnog sažetog izvještaja

15. 10. 2007. (31.01.2008.)

 

4.         Konačni sažeti izvještaj

13. 11. 2007. (31.03.2008.)

 

PRILOG 2

Plan i organizacija aktivnosti na reviziji Studije

Radionica I, 18-19. februar 2008. godine u Sarajevu, Trg BiH 1, Zgrada institucija BiH, Velika sala/I sprat, 10:00 h.

Domaćin: MVTEO

Teme: Nafta, gas i centralno grijanje, obrađeno u modulima 9, 10, 11, kao i odnosna pitanja u vezi sa zaštitom okoline (obrađeno u modulu 13) i potrebnim investicijama (modul 14).

Radionica II, 25-26. februar 2008. godine u Banja Luci, Đure Daničića 1, Privredna komora Republike Srpske.

Domaćin: MPER

Teme: Električna energija, rudnici, obnovljivi izvori i upravljanje potrošnjom, obrađeno u modulima 2-8 i 12, kao i odnosna pitanja u vezi sa zaštitom okoline i potrebnim investicijama, obrađeno u modulima 13 i 14.

Radionica III, 28-29. februar 2008. godine u Mostaru, Mile Budaka 106a, Elektroprivreda HZHB.

Domaćin: FMERI

Teme: Upravljanje potrošnjom, štednja energije i obnovljivi izvori (modul 12), okoliš, (modul 13), plan investicija i opcije finansiranja (modul 14), obuhvatajući podatke date u modulu 1. Predviđeno je da ova radionica, dajući presjek  cijelog energetskog sektora, uključi i aspekte u vezi sa socijalno osjetljivim potrošačima, kako je to dato u modulu 7.

Raspodjela  zadataka u okviru Tima za reviziju Svjetske banke

Ime

Zadatak

Prof. Dragomir Miličić

Tehnička revizija

Elektroenergetski sektor – Moduli 1,2,12,13,14

Prof. Salih Čaršimamović

Tehnička revizija

 Elektroenergetski sektor – Moduli 1,2,12,13,14

Prof. Veljko Đuričković

Tehnička revizija

Gas, grijanje i upravljanje potrošnjom – Moduli 9,10,11

Damir Miljević

Facilitator radionice u Banja Luci

Moduli 2-8, 12,13,14

Zijad Bajramović

Facilitator radionice u Sarajevu

Moduli 9-11, 13,14

Prof. Vojo Višekruna

Facilitator radionice u Mostaru

Moduli 1,7,12-14

Način rada na radionicama

Predviđeno je da radionice traju dva dana, pri čemu je prvi dan prezentacija od strane Konsultanta a drugi dan diskusija. Uloga facilitatora je da vodi radionicu, da se pobrine da sve teme budu na adekvatan način zastupljene, te da prikuplja komentare koje će proslijediti nakon radionice Komisiji za implementaciju. Eksperti zaduženi za tehničku reviziju će učestvovati na radionicama kao resursne osobe.

Tehnička revizija modula 3-8 (koji nisu obuhvaćeni ekspertizom tima SB)

Za tehničku reviziju  modula: 3-Proizvodnja električne energije, 4-Prenos električne energije, 5-Distribucija električne energije, 6-Restrukturiranje sektora električne energije i regulatorni okvir, 7-Pomoć socijalno ugroženim potrošačima električne energije i 8-Rudnici, zadužuju se kompetentni elektroprivredni subjekti, odnosno ministarstava i regulatorne komisije.

Prikupljanje komentara i kompletiranje finalnog izvještaja

Svi komentari se u pismenoj formi trebaju uputiti Komisiji za implementaciju  Studije koja će ocijeniti koje od njih će uputiti Konsultantu radi diskusije na radionicama i kompletiranja finalnog izvještaja. Poželjno je dostaviti komentare prije radionica koliko to vrijeme bude dozvoljavalo.

Svi komentari trebaju se dostaviti Konsultantu do 10.03.2008. godine kako bi bilo moguće ažurirati i kompletirati završni izvještaj do 31.03.2008. godine.

Poslijednje novosti iz grupe

Regionalni kamp „Balkanski Klimatski Pokret Mladih“, 13/05/2016
Kakanjski energetski dani 2015, 12/10/2015
Konferencije o klimi u Parizu 2015, 03/04/2015
Sat za planet Zemlju 2015, 10/02/2015
Organizovana regionalna ETNAR konferencija o energiji i prirodnim resursima, 22/09/2014
Stručni skup sa međunarodnim učešćem, 05/09/2014
PRVI FESTIVAL OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SREDNJIH Å KOLA BOSNE I HERCEGOVINE, 16/03/2014
Spider-Man i WWF ujedinjuju snage u Satu za planet Zemlju - Superheroj Spider-Man u akciji spašavanja planete, 21/02/2014
ENERGETIKA 2014, 20/11/2013
Izložba posvećena fenomenu plavnih kraških polja, 08/10/2013

Broj posjeta: 427.188
Danas: 185

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


U Kini, Indiji i Indoneziji je duplo više ljudi umrlo od diareje, nego od HIV-a/ ADIS-a. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter