Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!









Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja




 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneri



www.bicon-ag.ch

Prijatelji




www.metron.ch



www.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Grad Tuzla krece u rjesavanje problema s otpadom, 17/11/2016
 

Povodom unapređenja upravljanja otpadom prema propisima EU, radna grupa za izradu Plana upravljanja otpadom u Tuzli je obišla recikažna dvorišta i kompostanu u Osijeku

Želeći da riješi problem otpada na svom području, Grad Tuzla je od prošle godine počeo sa realizacijom projekata vezanih za ovu problematiku. U toku je izrada Plana upravljanja otpadom za Tuzlu, koji bi trebao biti usaglašen sa odgovarajućom legislativom EU, a ovih dana je planirana izgradnja Centra za prikupljanje sekundarnih sirovina koji će se nalaziti u centru grada. Također, da bi se počeo rješavati i problem odlaganja organskog zelenog otpada, u toku su pripreme za izgradnju kompostane na deponiji “Desetine“.

Radi dobivanja što boljih informacija za osmišljavanje njihove izgradnje i rada, predstavnici Centra za ekologiju i energiju, Grada Tuzla i JKP-a Komunalac Tuzla su posjetili Grad Osijek, gdje su nakon smotre zimske službe Unikoma održali radni sastanak u Gradskoj upravi grada Osijeka. Nakon sastanka su posjetili njihove eko otoke, reciklažno dvorište na Jugu II i kompostanu na Biljskoj cesti.

Grad Osjek je napravio značajne pomake u upravljanu otpadom prema standardima EU. Uveo je primarnu selekciju sekundarnih sirovina na izvoru, odvojeno sakupljanje i kompostiranje organskog otpada, naplatu miješanog otpada prema količini itd. Cilj im je da do 2020. godine smanje količine otpada koji se moraju zbrinuti na 50 %.

Informacije dobivene putem ove posjete će doprinijeti bržoj i kvalitetnijoj realizaciji aktivnosti vezanih za upravljanje komunalnim otpadom u Gradu Tuzla. Uspostavljeni kontakti između komunalnih preduzeća i upolenika u gradskim upravama koje rade na pitanjima uplavljanja otpadom otvara mogućnost njihove saradnje i osmišljavanja zajedničkih projekata.

Centar za ekologiju i energiju




Poslijednje novosti iz grupe

Projekat EE i OIE u ZEDO kantonu, 23/03/2017
Završen projekat, 27/02/2017
ODRZIVOST U SVAKODNEVNOM ZIVOTU, 15/02/2017
Gradi se prvi centar za odvajanje sekundarnih sirovina u samom centru Tuzle, 20/12/2016
UPOTREBA JEDNOSTAVNIH SOLARNIH SISTEMA ZA ZAGRIJAVANJE TOPLE VODE, 16/11/2016
Partnerstvo dvije skole, 12/11/2016
Zagadjenje zraka u Tuzli, 26/10/2016
VE?INA DOMA?INSTAVA U BIH JE ENERGETSKI SIROMAŠNO, 21/10/2016
BILJNI PRE?IŠ?IVA? OTPADNIH VODA U SELU MIRA, 13/10/2016
PREZENTACIJA SOLARNIH SISTEMA ZA TOPLU VODU U BR?KOM, 23/09/2016

Broj posjeta: 385.656
Danas: 3

Pratite nas na facebook-u




Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Koristimo biorazgradljive deterdžente bez fosfata. detaljnije
svi savjeti »



Flag Counter